Viktor Sivert Bratlie

Født 25. desember 1947
Død 8. juli 2017, Hammerfest