Aud Gustavsen

Født 19. februar 1948, Oslo
Død 10. mai 2017, Harestua