Martha Borgine Nannestad

Født 6. mars 1921
Død 11. januar 2017


Om seremonien

Bisettes fra Røyken kirke onsdag 25. januar kl. 10.30.


Adresse til bisettelsen

Røyken kirke, Klokkegårdsveien 2, 3440 Røyken