Harald Eriksen

Født 18. mars 1943
Død 23. januar 2023

Om seremonien

Bisettes i
Nedre Eiker kirke, fredag 3. februar kl. 14.00.

Tid og sted for seremonien 03-02-2023 

Adresse til bisettelsen

Nedre Eiker kirke, Gamle Riksvei 203, 3055 Krokstadelva