Liv Snøfrid Skaare

Født 26. september 1939
Død 18. juli 2020

Om seremonien

Grunnet dagens situasjon vil seremonien i kirken være for nærmeste pårørende og inviterte. Det er mulighet for alle å delta på jordfestelsen. Jordfestelse finner sted ved Sødorp kapell umiddelbart etter bisettelsen.
For de som ønsker det, kan blomster eventuelt kranser bestilles hos Bjørk Gartneri på telefon: 97606419 eller ved henvendelse til Vinstra begravelsesbyrå.

Tid og sted for seremonien 24-07-2020 

Adresse til minnestunden

Dale-Gudbrands Gard, Hundorpgjeilen 12, 2642 Sør Fron