Ove Fredrik Rayner Fredriksen

Født 2. desember 1932
Død 6. november 2019

Om seremonien

Begraves ved
Kongsberg gravlund, fredag 15. november kl. 11.00.

Tid og sted for seremonien 15-11-2019 

Adresse til begravelsesseremonien

Kongsberg gravlund, Gomsrudveien, Kongsberg