Informasjon

Stine Bolstad

  • 22.10.1998 - 16.04.2021

Om begravelsen til Stine Bolstad 

Drammen krematorium, store kapell

Bisettes i Drammen krematorium, store kapell, torsdag 29. april kl. 14.00.


Adresse til bisettelsen

Drammen krematorium, store kapell, Rømers Vei 11, 3019 Drammen


Kontakt begravelsesbyrået
Jølstad begravelsesbyrå
Drammen & omegn

32 80 75 80