Erik Sanne

  • Født: 3. oktober 1928
  • Død: 22. juli 2020
Bakkehaugen kirkes seremonirom
7 August 2020 13:00
Se menyvalget Om begravelsen for deltagelse og eventuell påmelding.

See the menu options under Om begravelsen for registration information.

Kontakt begravelsesbyrået
Jølstad

22 79 77 00
Gå til hjemmesiden

Om begravelsen til Erik Sanne 

Tid og sted for seremonien 07-08-2020 13:00 Bakkehaugen kirkes seremonirom

DELTAGELSE I SEREMONIEN
På grunn av gjeldende smittevernsrestriksjoner er det plass til 60 besøkende i Bakkehaugen kirke. Vi håper at alle som ønsker det, deltar sammen med oss denne dagen, og er ganske sikre på at vi har plass til alle som ønsker å komme.

Av smittevernhensyn er vi pålagt å føre navnelister over alle som er til stede i begravelse og minnesamvær. Vi ønsker at flest mulig er forhåndsregistrerte - og ber deg derfor om å sende melding med navn og telefonnummer til Ingrid Sanne (tlf 98 26 59 27) eller Elisabeth Sanne (99 01 14 31). Dersom vi allerede vet at du kommer, har vi deg på listen.

De som ikke er forhåndsregistrert vil ved ankomst bli bedt om å registrere navn og telefonnummer. Dette skjer som hovedregel digitalt via mobil. Listene oppbevares i 10 dager.

Det er gode parkeringsmuligheter på Bakkehaugen kirke.

Minnesamværet vil være på Grefsenkollen restaurant. Alle er hjertelig velkomne til å være med oss videre opp dit. Vi har transport for de som ikke kommer i egen bil.

Begravelsen i Bakkehaugen kirke vil bli direkteoverført. Lenken til direkteoverføring blir lagt ut på seremonidagen. (Kun prest og de som holder minneord vil bli filmet.)


Adresse til bisettelsen

Bakkehaugen kirke, Carl Grøndahls vei 27, 0871, Oslo