Leiv Olav Holstad

  • Født: 8. august 1951
  • Død: 4. mars 2020

Vår elskede Leiv Olav Holstad sovnet stille inn omgitt av sine kjære

Vi vil savne deg♥️ Heller enn blomster, ønsket Leiv en gave til Maritastiftelsen. Kontonummer: 1607.1223.993 Vipps: 14425 IBAN: NO5316071223993 BIC: DNBANOKKXXX Maritastiftelsen Holsts gt. 6 0473 Oslo
16 Mars 2020 
Det er nå tillatt med 50 personer med minimum 1 meter mellom hver i begravelser.

Av smittevernhensyn er vi pålagt å føre navnelister over samtlige som deltar i en begravelse og i et minnesamvær. Ved ankomst til seremonirommet vil du derfor bli bedt om å skrive ditt fulle navn og telefonnummer på en navneliste som oppbevares i 10 dager.

Se jolstad.no for utfyllende informasjon
Kontakt begravelsesbyrået
Jølstad

22 79 77 00
Gå til hjemmesiden

Om begravelsen til Leiv Olav Holstad 

Tid og sted for seremonien 16-03-2020  

Som et smittereduserende tiltak må vi dessverre gjennomføre Leivs seremoni, som et lukket arrangement. Kun inviterte har anledning til å delta i seremonien. Les mer på marita.no. Vi er takknemlig om du kan hjelpe oss med å videreformidle denne informasjonen, f. eks ved å dele denne minnesiden på facebook. Takk for forståelsen.

Heller enn blomster, ønsket Leiv en gave til Maritastiftelsen.
Kontonummer: 1607.1223.993
Vipps: 14425
IBAN: NO5316071223993
Maritastiftelsen Holsts gt. 6 0473 Oslo


Adresse til bisettelsen

Salemkirken, Sannergata 12, 0557, Oslo