Informasjon

Ellen Marie Evju

  • Født: 21. mai 1929
  • Død: 15. januar 2020
Tune kapell
28 Januar 2020 14:00
Det er nå tillatt med 50 personer med minimum 1 meter mellom hver i begravelser.

Av smittevernhensyn er vi pålagt å føre navnelister over samtlige som deltar i en begravelse og i et minnesamvær. Ved ankomst til seremonirommet vil du derfor bli bedt om å skrive ditt fulle navn og telefonnummer på en navneliste som oppbevares i 10 dager.

Se jolstad.no for utfyllende informasjon.
Kontakt begravelsesbyrået
Jølstad begravelsesbyrå Borg

69 13 01 30
Gå til hjemmesiden

Om begravelsen til Ellen Marie Evju 

Tid og sted for seremonien 28-01-2020 14:00 Tune kapell

Blomster til seremonien kan bestilles via denne minnesiden.