Informasjon

Inger Marie Klette

  • Født: 6. april 1932
  • Død: 30. november 2019
Vestre gravlund nye kapell
10 Desember 2019 11:30
Det er begrenset hvor mange som nå kan delta i begravelsen. Oppdatert informasjon om tillatt antall på de forskjellige seremonistedene finner du på jolstad.no

Av smittevernhensyn er vi pålagt å føre navnelister over samtlige som deltar i en begravelse og i et minnesamvær. Ved ankomst til seremonirommet vil du bli bedt om å registrere ditt fulle navn, telefonnummer og bostedskommune. Registreringen gjøres som hovedregel digitalt, via mobil. Listene oppbevares i 10 dager.

Kontakt begravelsesbyrået
Jølstad

22 79 77 00
Gå til hjemmesiden

Om begravelsen til Inger Marie Klette 

Tid og sted for seremonien 10-12-2019 11:30 Vestre gravlund nye kapell


Adresse til bisettelsen

Vestre gravlund Nye kapell, Sørkedalsveien 64, 0369, Oslo