Arvid Folke Løvdal

  • Født: 11. februar 1935
  • Død: 7. november 2019
Stalsberghagen krematorium store kapell
20 November 2019 14:00
Det er begrenset hvor mange som nå kan delta i begravelsen. Oppdatert informasjon om tillatt antall på de forskjellige seremonistedene finner du på jolstad.no

Av smittevernhensyn er vi pålagt å føre navnelister over samtlige som deltar i en begravelse og i et minnesamvær. Ved ankomst til seremonirommet vil du bli bedt om å registrere ditt fulle navn, telefonnummer og bostedskommune. Registreringen gjøres som hovedregel digitalt, via mobil. Listene oppbevares i 10 dager.

Kontakt begravelsesbyrået
Jølstad Lillestrøm

64 84 67 50
Gå til hjemmesiden

Om begravelsen til Arvid Folke Løvdal 

Tid og sted for seremonien 20-11-2019 14:00 Stalsberghagen krematorium store kapell