Bjarne Johannes Ragnhildstveit

  • Født: 31. oktober 1937
  • Død: 5. november 2019
Ål kyrkje
15 November 2019 13:00
Det er begrenset hvor mange som nå kan delta i begravelsen. Oppdatert informasjon om tillatt antall på de forskjellige seremonistedene finner du på jolstad.no

Av smittevernhensyn er vi pålagt å føre navnelister over samtlige som deltar i en begravelse og i et minnesamvær. Ved ankomst til seremonirommet vil du bli bedt om å registrere ditt fulle navn, telefonnummer og bostedskommune. Registreringen gjøres som hovedregel digitalt, via mobil. Listene oppbevares i 10 dager.
Kontakt begravelsesbyrået
Jølstad Hallingdal Gravferdsbyrå

32 08 23 00
Gå til hjemmesiden

Om begravelsen til Bjarne Johannes Ragnhildstveit 

Tid og sted for seremonien 15-11-2019 13:00 Ål kyrkje