Jan Erik Kongshaug

  • Født: 4. juli 1944
  • Død: 5. november 2019
Vestre Aker kirke
14 November 2019 12:00
Det er begrenset hvor mange som nå kan delta i begravelsen. Oppdatert informasjon om tillatt antall på de forskjellige seremonistedene finner du på jolstad.no

Av smittevernhensyn er vi pålagt å føre navnelister over samtlige som deltar i en begravelse og i et minnesamvær. Ved ankomst til seremonirommet vil du bli bedt om å registrere ditt fulle navn, telefonnummer og bostedskommune. Registreringen gjøres som hovedregel digitalt, via mobil. Listene oppbevares i 10 dager.

Kontakt begravelsesbyrået
Jølstad

22 79 77 00
Gå til hjemmesiden

Om begravelsen til Jan Erik Kongshaug 

Tid og sted for seremonien 14-11-2019 12:00 Vestre Aker kirke

Bisettes fra Vestre Aker kirke torsdag 14. november kl. 12.00.
Sørgehøytideligheten avsluttes ved kirken.


Adresse til bisettelsen

Vestre Aker kirke, Ullevålsveien 117, 0359, Oslo