Karin Fjell

  • Født: 19. januar 1940
  • Død: 5. oktober 2019
Røyken kirke
16 Oktober 2019 11:00
Det er begrenset hvor mange som nå kan delta i begravelsen. Oppdatert informasjon om tillatt antall på de forskjellige seremonistedene finner du på jolstad.no

Av smittevernhensyn er vi pålagt å føre navnelister over samtlige som deltar i en begravelse og i et minnesamvær. Ved ankomst til seremonirommet vil du bli bedt om å registrere ditt fulle navn, telefonnummer og bostedskommune. Registreringen gjøres som hovedregel digitalt, via mobil. Listene oppbevares i 10 dager.
Kontakt begravelsesbyrået
Jølstad Sandvika

67 80 84 00
Gå til hjemmesiden

Om begravelsen til Karin Fjell 

Tid og sted for seremonien 16-10-2019 11:00 Røyken kirke

Begraves fra Røyken kirke, onsdag 16. oktober kl. 11.00.,
Alle er velkommen til minnesamvær i Røyken Menighetshus.
Se minneside jolstad.no