Kirsten Wang-Svendsen

  • Født: 21. mai 1945
  • Død: 7. juli 2019
Sykehuskapellet
17 Juli 2019 13:00
Det er begrenset hvor mange som nå kan delta i begravelsen. Oppdatert informasjon om tillatt antall på de forskjellige seremonistedene finner du på jolstad.no

Av smittevernhensyn er vi pålagt å føre navnelister over samtlige som deltar i en begravelse og i et minnesamvær. Ved ankomst til seremonirommet vil du bli bedt om å registrere ditt fulle navn, telefonnummer og bostedskommune. Registreringen gjøres som hovedregel digitalt, via mobil. Listene oppbevares i 10 dager.
Jølstad begravelsesbyrå Hammerfest

78 42 98 00
Gå til hjemmesiden

Om begravelsen til Kirsten Wang-Svendsen 

Tid og sted for seremonien 17-07-2019 13:00 Sykehuskapellet