Arnfinn Hanebrekke

  • Født: 23. mars 1948
  • Død: 3. juli 2019
Vestre gravlund Gamle kapell
18 Juli 2019 10:00
Det er begrenset hvor mange som nå kan delta i begravelsen. Oppdatert informasjon om tillatt antall på de forskjellige seremonistedene finner du på jolstad.no

Av smittevernhensyn er vi pålagt å føre navnelister over samtlige som deltar i en begravelse og i et minnesamvær. Ved ankomst til seremonirommet vil du bli bedt om å registrere ditt fulle navn, telefonnummer og bostedskommune. Registreringen gjøres som hovedregel digitalt, via mobil. Listene oppbevares i 10 dager.

Kontakt begravelsesbyrået
Jølstad

22 79 77 00
Gå til hjemmesiden

Om begravelsen til Arnfinn Hanebrekke 

Tid og sted for seremonien 18-07-2019 10:00 Vestre gravlund Gamle kapell

Bisettes i Vestre gravlund Gamle kapell torsdag 18. juli kl. 10.00.


Adresse til bisettelsen

Vestre gravlund Gamle kapell, Sørkedalsveien 64, 0369, Oslo