Bjørn Ingar Hansen

  • Født: 23. juni 1943
  • Død: 4. juli 2019
Bekkelaget kirke
12 Juli 2019 12:00
Det er nå tillatt med 50 personer med minimum 1 meter mellom hver i begravelser.

Av smittevernhensyn er vi pålagt å føre navnelister over samtlige som deltar i en begravelse og i et minnesamvær. Ved ankomst til seremonirommet vil du derfor bli bedt om å skrive ditt fulle navn og telefonnummer på en navneliste som oppbevares i 10 dager.

Se jolstad.no for utfyllende informasjon
Kontakt begravelsesbyrået
Jølstad

22 79 77 00
Gå til hjemmesiden

Om begravelsen til Bjørn Ingar Hansen 

Tid og sted for seremonien 12-07-2019 12:00 Bekkelaget kirke

Bisettes i , Bekkelaget kirke, fredag 12. juli kl. 12.00.


Adresse til bisettelsen

Bekkelaget kirke, Sandstuveien 15, 1178, Oslo