Informasjon

Erna Synnøve Eriksen

  • Født: 6. desember 1940
  • Død: 7. juni 2019
Gressvik kirke
21 Juni 2019 12:30
Det er nå tillatt med 50 personer med minimum 1 meter mellom hver i begravelser.

Av smittevernhensyn er vi pålagt å føre navnelister over samtlige som deltar i en begravelse og i et minnesamvær. Ved ankomst til seremonirommet vil du derfor bli bedt om å skrive ditt fulle navn og telefonnummer på en navneliste som oppbevares i 10 dager.

Se jolstad.no for utfyllende informasjon.
Kontakt begravelsesbyrået
Jølstad begravelsesbyrå Borg

69 13 01 30
Gå til hjemmesiden

Om begravelsen til Erna Synnøve Eriksen  

Tid og sted for seremonien 21-06-2019 12:30 Gressvik kirke

Begraves fra Gressvik kirke , fredag 21. juni kl. 12.30.
Like kjært som blomster er en gave til Kreftforeningen.
Gaven kan gis i kirken , eller på Ernas minneside, annesbegravelsesbyraa.no