Informasjon

Gunvor Margaretha Finnberg

  • Født: 16. november 1932
  • Død: 10. juni 2019
Drammen krematorium, lille kapell
19 Juni 2019 11:00
Det er nå tillatt med 50 personer med minimum 1 meter mellom hver i begravelser.

Av smittevernhensyn er vi pålagt å føre navnelister over samtlige som deltar i en begravelse og i et minnesamvær. Ved ankomst til seremonirommet vil du derfor bli bedt om å skrive ditt fulle navn og telefonnummer på en navneliste som oppbevares i 10 dager.

Se jolstad.no for utfyllende informasjon.
Kontakt begravelsesbyrået
Jølstad
Drammen - Lier - Sande - Svelvik - Lier - Hokksund
32 80 75 80
Gå til hjemmesiden

Om begravelsen til Gunvor Margaretha Finnberg 

Tid og sted for seremonien 19-06-2019 11:00 Drammen krematorium, lille kapell


Bisettes i Drammen krematorium lille kapell, onsdag 19. juni kl. 11.00.


Adresse til bisettelsen

Drammen krematorium, lille kapell, Rømers Vei 11, 3019, Drammen