Gunn Jorunn Sundrehagen

  • Født: 21. mars 1947
  • Død: 8. juni 2019
Ål kyrkje
18 Juni 2019 13:00
Det er begrenset hvor mange som kan delta i begravelsen. Oppdatert informasjon om tillatt antall finner du på jolstad.no

Av smittevernhensyn er vi pålagt å føre navnelister over alle som er til stede i begravelse og minnesamvær. Dersom du ikke er forhåndspåmeldt, vil du ved ankomst bli bedt om å registrere navn og telefonnummer. Dette skjer som hovedregel digitalt via mobil. Listene oppbevares i 10 dager.
Kontakt begravelsesbyrået
Jølstad Hallingdal Gravferdsbyrå

32 08 23 00
Gå til hjemmesiden

Om begravelsen til Gunn Jorunn Sundrehagen 

Tid og sted for seremonien 18-06-2019 13:00 Ål kyrkje


Adresse til kremasjonsseremonien

Ål kyrkje, Sundrevegen 66, 3570, Ål