Laila Wessel Skotland

  • Født: 18. mars 1940
  • Død: 7. juni 2019
Ås kirke
20 Juni 2019 13:00
Det er nå tillatt med 50 personer med minimum 1 meter mellom hver i begravelser.

Av smittevernhensyn er vi pålagt å føre navnelister over samtlige som deltar i en begravelse og i et minnesamvær. Ved ankomst til seremonirommet vil du derfor bli bedt om å skrive ditt fulle navn og telefonnummer på en navneliste som oppbevares i 10 dager.

Se jolstad.no for utfyllende informasjon
Kontakt begravelsesbyrået
Jølstad Ski

64 91 49 00
Gå til hjemmesiden

Om begravelsen til Laila Wessel Skotland 

Tid og sted for seremonien 20-06-2019 13:00 Ås kirke


Adresse til bisettelsen

Ås kirke, Kirkeveien 35, 1430, Ås

Adresse til minnestunden

Ås arbeidskirke, Drottveien 41, 1430, Ås