Informasjon

Sverre Breidal

  • Født: 16. mars 1934
  • Død: 1. juni 2019
Vestre gravlund Gamle kapell
20 Juni 2019 13:00
Det er nå tillatt med 50 personer med minimum 1 meter mellom hver i begravelser.

Av smittevernhensyn er vi pålagt å føre navnelister over samtlige som deltar i en begravelse og i et minnesamvær. Ved ankomst til seremonirommet vil du derfor bli bedt om å skrive ditt fulle navn og telefonnummer på en navneliste som oppbevares i 10 dager.

Se jolstad.no for utfyllende informasjon
Kontakt begravelsesbyrået
Jølstad

22 79 77 00
Gå til hjemmesiden

Om begravelsen til Sverre Breidal 

Tid og sted for seremonien 20-06-2019 13:00 Vestre gravlund Gamle kapell

Bisettes fra , Vestre gravlund, Gamle kapell, torsdag 20. juni kl. 13.00