Idar Haugnes

  • Født: 1. mai 1961
  • Død: 5. juni 2019
Haslum, lille kapell
14 Juni 2019 10:00
Det er begrenset hvor mange som nå kan delta i begravelsen. Oppdatert informasjon om tillatt antall på de forskjellige seremonistedene finner du på jolstad.no

Av smittevernhensyn er vi pålagt å føre navnelister over samtlige som deltar i en begravelse og i et minnesamvær. Ved ankomst til seremonirommet vil du bli bedt om å registrere ditt fulle navn, telefonnummer og bostedskommune. Registreringen gjøres som hovedregel digitalt, via mobil. Listene oppbevares i 10 dager.
Kontakt begravelsesbyrået
Jølstad Sandvika

67 80 84 00
Gå til hjemmesiden

Om begravelsen til Idar Haugnes 

Tid og sted for seremonien 14-06-2019 10:00 Haslum, lille kapell

Begraves fra
Haslum, lille kapell til
Steinsskogen gravlund, fredag 14. juni kl. 10.00.