Birger Magnus Vikøren

  • Født: 30. mai 1932
  • Død: 30. mai 2019
Høvik kirke
14 Juni 2019 12:00
Det er nå tillatt med 50 personer i seremonien, og det er inviterte som kan være tilstede.
Det må være minimum 1 meter mellom hver.

Av smittevernhensyn er vi pålagt å føre navnelister med fullt navn og telefonnummer som oppbevares i 10 dager over samtlige som deltar i en begravelse og i et minnesamvær.

Se jolstad.no for utfyllende informasjonKontakt begravelsesbyrået
Jølstad Sandvika

67 80 84 00
Gå til hjemmesiden

Om begravelsen til Birger Magnus Vikøren 

Tid og sted for seremonien 14-06-2019 12:00 Høvik kirke