Informasjon

Erika Johansen

  • Født: 22. mai 1954
  • Død: 17. mai 2019
Alfaset kapell
18 Juni 2019 12:00
Det er nå tillatt med 50 personer med minimum 1 meter mellom hver i begravelser.

Av smittevernhensyn er vi pålagt å føre navnelister over samtlige som deltar i en begravelse og i et minnesamvær. Ved ankomst til seremonirommet vil du derfor bli bedt om å skrive ditt fulle navn og telefonnummer på en navneliste som oppbevares i 10 dager.

Se jolstad.no for utfyllende informasjon
Kontakt begravelsesbyrået
Jølstad

22 79 77 00
Gå til hjemmesiden

Om begravelsen til Erika Johansen 

Tid og sted for seremonien 18-06-2019 12:00 Alfaset kapell