Informasjon

Haavard Vestad

  • Født: 14. mai 1967
  • Død: 11. mai 2019
Bekkelaget kirke
23 Mai 2019 12:00
Det er begrenset hvor mange som nå kan delta i begravelsen. Oppdatert informasjon om tillatt antall på de forskjellige seremonistedene finner du på jolstad.no

Av smittevernhensyn er vi pålagt å føre navnelister over samtlige som deltar i en begravelse og i et minnesamvær. Ved ankomst til seremonirommet vil du bli bedt om å registrere ditt fulle navn, telefonnummer og bostedskommune. Registreringen gjøres som hovedregel digitalt, via mobil. Listene oppbevares i 10 dager.

Kontakt begravelsesbyrået
Jølstad

22 79 77 00
Gå til hjemmesiden

Om begravelsen til Haavard Vestad 

Tid og sted for seremonien 23-05-2019 12:00 Bekkelaget kirke


Adresse til bisettelsen

Bekkelaget kirke, Sandstuveien 15, 1178, Oslo