Joyce Mary Thorud

  • Født: 10. juni 1929
  • Død: 12. mai 2019

Min elskede Joyce, vår kjære mor, svigermor, mormor, farmor og oldemor sovnet fredfullt inn hjemme 12.mai.
Frogner kirke
21 Mai 2019 11:00
Det er begrenset hvor mange som nå kan delta i begravelsen. Oppdatert informasjon om tillatt antall på de forskjellige seremonistedene finner du på jolstad.no

Av smittevernhensyn er vi pålagt å føre navnelister over samtlige som deltar i en begravelse og i et minnesamvær. Ved ankomst til seremonirommet vil du bli bedt om å registrere ditt fulle navn, telefonnummer og bostedskommune. Registreringen gjøres som hovedregel digitalt, via mobil. Listene oppbevares i 10 dager.
Kontakt begravelsesbyrået
Jølstad
Drammen - Lier - Sande - Svelvik - Lier - Hokksund
32 80 75 80
Gå til hjemmesiden

Om begravelsen til Joyce Mary Thorud 

Tid og sted for seremonien 21-05-2019 11:00 Frogner kirke

Alle er velkommen til minnesamvær på Lier bygdetun etter seremonien.


Adresse til bisettelsen

Frogner Kirke, kirkeveien 70, 3402, Lier

Adresse til minnestunden

Lier bygdetun, Paradisbakkene 29, 3400, Lier