Informasjon

Tove Margrethe Falkenberg

  • Født: 12. mars 1924
  • Død: 8. februar 2019
Holmenkollen kapell
18 Februar 2019 14:00
Det er nå tillatt med 50 personer i seremonien, og det er inviterte som kan være tilstede.
Det må være minimum 1 meter mellom hver.

Av smittevernhensyn er vi pålagt å føre navnelister med fullt navn og telefonnummer som oppbevares i 10 dager over samtlige som deltar i en begravelse og i et minnesamvær.

Se jolstad.no for utfyllende informasjonKontakt begravelsesbyrået
Jølstad Sandvika

67 80 84 00
Gå til hjemmesiden

Om begravelsen til Tove Margrethe Falkenberg 

Tid og sted for seremonien 18-02-2019 14:00 Holmenkollen kapell


Adresse til bisettelsen

Holmenkollen kapell, Holmenkollveien 142, 0791, Oslo