Tove Kjeverud

Født 15. januar 1961, Hamar
Død 8. januar 2019, Oslo

Meny for minnesiden

Om Tove Kjeverud begravelsen

Det blir en livssynsåpen seremoni i Østre gravlund store kapell. Minnestunden er åpen for alle, og finner sted rett etter at seremonien er ferdig.


De vil bli anledning for å legge roser på kisten for de som ønsker.

Tid og sted for seremonien 17-01-2019 11:30 Østre gravlund store kapell

Adresse til bisettelsen

Østre gravlund store kapell,Tvetenveien 7, 0661,Oslo

Adresse til minnestunden

Østmarkseteren, Østmarkveien 140, 0687,Oslo