Emily Kollerud Johannessen

  • 17.08.2007 - 09.01.2022

NB! Familien har besluttet at seremonien ikke skal direkteoverføres, siden det nå er plass til flere.

I stedet for blomster til hjemmene, ønskes en gave til Norsk epilepsiforbund. Gaven kan gis på minnesiden.

NB! Familien har besluttet at seremonien ikke skal direkteoverføres, siden det nå er plass til flere.

I stedet for blomster til hjemmene, ønskes en gave til Norsk epilepsiforbund. Gaven kan gis på minnesiden.

Bestill blomster

Gi en minnegave