Kjell Oddvar Stubberud

  • 27.07.1936 - 07.01.2022

Skal hilse fra fjellet jeg kommer med bud;det lyste så herlig der inne. På floene vogga myrduna brud, mens viddene lekte så linne. (Jon Østeng Hov)

Skal hilse fra fjellet jeg kommer med bud;det lyste så herlig der inne. På floene vogga myrduna brud, mens viddene lekte så linne. (Jon Østeng Hov)

Bestill blomster