Leie gravlunds kapell   18 Juni 2021 10:30

Morten Jørandsen

  • Født: 3. oktober 1969
  • Død: 31. mai 2021

Du er velkommen til å skrive noen minneord eller tenne et lys på minnesiden til Morten.

Du er velkommen til å skrive noen minneord eller tenne et lys på minnesiden til Morten.

Bestill blomster