Kari Johanne Moseby

  • Født: 11. oktober 1937
  • Død: 7. november 2020