Ål kyrkje   23 Oktober 2020 13:00

Anna Kirkedelen

  • Født: 2. juni 1935
  • Død: 13. oktober 2020

Vel møtt i gravferda til Anna Kirkedelen. Alle som ynskjer å delta er velkomne. Påmeldinga er nå lukka, men det er framleis ledige plassar og derfor høve til å registrera seg ved frammøte.

Vel møtt i gravferda til Anna Kirkedelen. Alle som ynskjer å delta er velkomne. Påmeldinga er nå lukka, men det er framleis ledige plassar og derfor høve til å registrera seg ved frammøte.

Bestill blomster

Gi en minnegave