Liv Nannestad Hazeland

  • Født: 27. mars 1925
  • Død: 14. september 2020

Meld deg på seremonien ved å klikke på menyvalget Lenker. Alle som ønsker å delta er velkommen. Påmeldingen stenges om det ikke er flere plasser eller dagen før seremoni. "Noen vil gjerne gi en testamentarisk gave, og i forbindelse med gravferd kan det være ønskelig at det gis en donasjon i stedet for blomster. Human-Etisk Forbund har en gavekonto i DNB med kontonummer 1503.10.27397. Skriv i merknad ditt navn og avdødes navn – så har pårørende og vi mulighet til å gi en takk. Forbundet er takknemlige for all støtte."

Meld deg på seremonien ved å klikke på menyvalget Lenker. Alle som ønsker å delta er velkommen. Påmeldingen stenges om det ikke er flere plasser eller dagen før seremoni. "Noen vil gjerne gi en testamentarisk gave, og i forbindelse med gravferd kan det være ønskelig at det gis en donasjon i stedet for blomster. Human-Etisk Forbund har en gavekonto i DNB med kontonummer 1503.10.27397. Skriv i merknad ditt navn og avdødes navn – så har pårørende og vi mulighet til å gi en takk. Forbundet er takknemlige for all støtte."

Bestill blomster