Nina Asbjørnsen

  • Født: 20. januar 1954
  • Død: 11. september 2020

Vår elskede, umistelige og tapre Mamma/Momor❤️

Det er et privilegium å kjenne savn. Vondt ja, og tungt. Men det forteller om en nærhet som var, om varme, lys og latter. Det å savne er den andre siden av det å ha fått. Å ikke kjenne savn, ville være å aldri ha elsket.

Vår elskede, umistelige og tapre Mamma/Momor❤️

Det er et privilegium å kjenne savn. Vondt ja, og tungt. Men det forteller om en nærhet som var, om varme, lys og latter. Det å savne er den andre siden av det å ha fått. Å ikke kjenne savn, ville være å aldri ha elsket.

Bestill blomster