Helga Fønnebø Johansen

  • Født: 24. mai 1933
  • Død: 8. oktober 2018

Inkluderende, raus og omsorgsfull

Helga som vokste opp i Uvdal på en fjellgård med utsyn over fjellet,- var en utrolig livsglad og humørfylt dame som hele livet var opptatt av å glede andre. Minnene lever i neste generasjon både barn, barnebarn og oldebarn. Mor jobbet det meste av livet i Posten, hun var poststyrer på Steglet postkontor og senere Slemmestad postkontor i mange år. Hun var et politisk menneske som var opptatt av inkludering, skole, likeverd og likestilling og var aktiv i Arbeiderpartiet både på Kongsberg og i Asker, hun hadde verv i fagforening tilknyttet Post.org. og satt både i Kongsberg kommunestyr og i Asker kommunestyre i mange år. Hun var aktiv i Vollen Helselag, Vollen Seniorsenter og Nasjonalforeningen for folkehelse. 

Bestill blomster

Minnegave