Bjørn-Petter Ekeli

  • Født: 2. november 1942
  • Død: 6. juli 2018

Bjørn-Petter Ekeli

Min kjære mann og vår gode pappa døde fra oss fredag 6. juli etter kort tids sykeleie. Vi vil huske deg for din gode omsorg og varme for alle dine nærmeste. Begraves fra Askim kapell tirsdag 17. juli kl. 12.00. Alle er også velkommen til minnesamvær på Gilje selskapslokaler etterpå.