Informasjon

Harald Morris

  • 01.12.1938 - 24.11.2023

Etter Haralds eget ønske vil minnestunden foregå i stillhet med de nærmeste.

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: