Informasjon

Bodil Johanne Bergsland

  • 17.07.1928 - 18.11.2023

Vår kjære Bodil Johanne

bisettes i Drammen krematorium store kapell, tirsdag 28. november. Du er hjertelig velkommen i seremonien som begynner kl 12.00. Her på minnesiden kan du tenne et lys eller skrive en hilsen.

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: