Informasjon

Liv Inger Landstad

  • 12.03.1934 - 18.11.2023

Bilder


Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: