Informasjon

Eir Garvoll Aulie

  • 19.01.1993 - 13.11.2023

Bilder


Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: