Informasjon

Aage-Bjørn Søberg

  • Født: 19. september 1928
  • Død: 5. mai 2021

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: