Inger Johanne Helliesen

  • Født: 14. januar 1936
  • Død: 12. november 2020

Takk for all tid vi har fått sammen med deg

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: