Ragnhild Kristine Selseth

  • Født: 31. juli 1947
  • Død: 14. oktober 2020

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: