Jan Olaf Håland Hornstuen

  • Født: 17. september 1989
  • Død: 9. september 2020

Til minne om vår elskede Jan Olaf Hornstuen!

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: