Ingebjørg Larsen

  • Født: 6. april 1928
  • Død: 10. september 2020

Se informasjon under Om begravelsen.

Bilder


Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: