Informasjon

Ari Mikael Behn

  • 30.09.1972 - 25.12.2019

Du var høyt elsket av oss alle. For barna er du uerstattelig.

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: