Liv Irene Almås

  • Født: 29. desember 1954
  • Død: 4. oktober 2019

Vi vil alltid huske de gode minnene ❤️

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: